PATENT

Patent, buluşun yeni, sanayiye uygulanabilir ve tekniğin bilinen durumunun asılması durumlarında koruma altına alınmasıdır. Yenilik, başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış mutlak yenilik anlamındadır. Sanayiye uygulanabilirlik, buluşun tümüyle kurumsal olmayıp pratige uygulanabilir özellik taşıması demektir. Tekniğin bilinen durumunun aşılması, "Konusunda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı" nitelik anlaşılmalıdır.

Her buluş patent verilerek korunur mu? Hayır.

 • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan başvurular.
 • Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri,

patent verilerek korunmaz. Ayrıca aşağıda belirtilen konular buluş niteliğinde olmadiği için patent verilerek korunmazlar.

 • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları
 • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar
 • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olmayan yaratmalar
 • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller
 • İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller.(Bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usulleri hariç)

Faydalı Model Belgesi nedir?

Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşlara verilen belgedir. Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmadığı için patent Belgesinden ayrılmaktadir. Ayrıca, usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model Belgesi verilmez. Usuller ve kimyasal maddeler ancak patent verilerek korunurlar. Mevzuatımızda 2 tür patent sistemi vardır. İncelemeli Patent ve İncelemesiz Patent.

 • İncelemeli Patent 20 yıl süreli koruma sağlar. 20 yılin sonunda koruma biter.
 • Incelemesiz Patent 7 yıl süreli koruma sağlar. 7 yıl sonunda koruma biter.
 • Faydalı Model Belgesi 10 yıl süreli koruma sağlar. 10 yıl sonunda koruma biter.

Patent ve Faydalı Model arasındaki farklılıklar kısaca şöyle özetlenebilir :

 • Patent için Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranırken, Faydalı Model'de bu kriter aranmaz.
 • Patent'in koruma süresi; sistemine göre 7 veya 20 yıl arasında değisirken, Faydalı Model Belgesi'nde bu süre 10 yıl ile sınırlıdır.
 • Patent'in verilme süreci 2.5-3 yılı bulabilirken, Faydalı Model'de 16-19 ay arasında belge alınabilmektedir.
 • Faydalı Model alınma süreci daha az maliyetlidir.
 • Faydalı Model Belgesine "Ek Faydalı Model Belgesi" verilmez. Patentlerde Ek Patent başvurusu yapılabilir.
 • Faydalı Model Belgesi başvuru sahibi veya vekili T.P.E 'ye müracaat ederek başvurusunun Patent Belgesine dönüştürülmesini talep edebilir. Fakat bu işlem Faydalı Model Belgesi verilmeden önce yapılmalıdır. Faydalı Model Belgesi verildikten sonra dönüştürülme işlemi yapılamaz.
 • İncelemesiz Patent; 7 yıllık koruma sağlayan patent sistemidir. İncelemesiz Patent'de Tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu yayımlanmakta, üçüncü kişilerin görüşleri alınmaktadır. Bildirilen görüşlerin olumlu veya olumsuz olduğuna bakılmadan incelemesiz patent verilmesine karar verilmektedir. başvuru sahibi 7 yıl bitmeden önce inceleme talebinde bulunarak İncelemeli patent sistemine geçebilir. Bu süre içinde talepte bulunulmaması halinde patent ile koruma hakkı sona erer.
 • Incelemesiz patent koruma süresi kısıtlı olmasına rağmen daha süratli ve daha az maliyetli bir sistemdir. İşini geliştirmek isteyen, rekabete karşı buluşlarını korumak isteyen ve patent sisteminin yaygınlaşması için teşvik edilen bir sistemdir.
 • İncelemeli patent; 20 yıllık koruma sağlayan bir sistemdir. İncelemeli patent'te araştırma raporunun yayınlanmasından sonra, buluşun yeniliği, tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığı ve sanayiye uygulanabilirliliği yetkili araştırma kuruluşu tarafindan incelendiği bir inceleme raporu hazırlanmaktadır. Rapor yayınlandıktan sonra üçüncü kişiler tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığı buluşun yeniliği konularında itirazlarda bulunabilir. Başvuru sahibi bütün bu itirazlara kendisine tebliğden sonra 3 ay içinde sistem tercihini Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi gerekir. Bu süre içerisinde sistem tercihinin bildirilmemesi halinde, incelemesiz patent sisteminin tercih edildiği kabul edilir.

Araştırma raporunun yayın tarihinden itibaren altı ay içinde, başvuruyu yapan, İncelemeli patent verilmesi amacıyla incelemenin yapılmasını Enstitüden talep eder. Üçüncü kişilere tanınan 6 aylık itiraz süresi sonucunda İncelemeli patent verilir.

Patent ve Faydalı Model belgelerinde koruma süresi boyunca yıllık ücretlerin ödenmesi gerekmektedir. Bu ücretlerin bir yıl ödenmemesi durumunda bu haklar sona erer.

Uluslar araıi tescil taleplerinin rüçhan haklı yapılmasında her zaman fayda vardır.

Rüçhan hakkı; Türkiye'de yapilan başvuru tarihinden itibaren patent için 12 ay, marka için 6 ay içinde başka ülkeye yapılan başvuru tarihi arasında aynı marka veya patent sistemi için başkaları tarafından yapılacak başvuruların hükümsüz sayılacağı bir önalım hakkıdır.

Patent veya Faydalı Model Belgesinin sahibine sağladığı haklar;

 • Devredilebilir
 • Lisans sözleşmesi yoluyla kiralanabilir
 • Veraset yoluyla varislere intikal edebilir
 • Rehin edilebilir

Patent haklarına ilişkin ihlal ve tecavüz hallerinde adli makamlara basvurma ve suçun niteliğine göre;

 • Üçyüz TL'de Altıyüz TL'ye kadar para cezası ve 1-2 yıl hapis
 • Altıyüz TL'den Bin TL'ye kadar para cezası ve 2-3 yıl hapis
 • Altıyüz TL'den Bin TL'ye kadar para cezası ve 2-4 yıl hapis
 • İşyerinin kapatılması ve ticaretten men gibi cezalar içermektedir

PATENT

Faydalı MODEL