HAKKIMIZDA

Firmamız;

 • Patent ve Marka Vekilliği
 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri
 • TS 13001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol (HACCP) Noktalarına Göre Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulması
 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri
 • TS EN ISO IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği
 • TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

hizmetleri vermektedir. Amacımız; işverenlerimize ve müvekkillerimize doğru ve hızlı hizmet vererek, gelecekte karşılaşacakları problemleri önceden önlemek ve minimuma indirmektir.

ÇALIŞMA KONULARIMIZ

MARKA

 • Marka Ön Araştırma Yapılması
 • Marka Başvuru Dosyasının Hazırlanması
 • TPE Nezdinde Müracaat İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Tescil İşlemlerinin Gerçekleştirilerek Marka Tescil Belgesinin Alınması
 • Benzer Markaların Takibinin Yapılması
 • İtiraz İşlemlerinin Yapılması
 • Lisans, Devir, Rehin, Teminat Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Yenileme İşlemleri
 • Adres, Unvan ve Nevi Değişiklikleri

PATENT

 • Buluş ve İçeriğine Göre Tarifname, İstemler ve Özet Hazırlanması
 • Başvuru Dosyasının Hazırlanması
 • Başvuru İşlemlerin Gerçekleşmesi
 • Araştırma Başvurusunun Yapılması
 • Sistem Tercihinin Belirlenmesi (İncelemeli veya İncelemesiz Patent)
 • Tescil İşlemlerinin Takibinin Yapılması
 • Patent Belgesinin Alınması
 • Lisans, Devir, Rehin, Teminat Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Adres, Unvan ve Nevi Değişiklikleri

ENDÜSTRİYEL TASARIM

 • Tekli veya Çoklu Tasarım Başvuru Dosyasının Hazırlanması
 • Başvuru İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 • İsteğe Bağlı Olarak Yayın Erteleme Talebi Yapılması
 • Endüstriyel Tasarım Belgesinin Alınması
 • İtiraz İşlemleri
 • Yenileme İşlemleri
 • Adres, Unvan ve Nevi Değişiklikleri

 ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 • Genel Kalite Felsefesi ve ISO 9000 Sistemi Hakkında Bilinçlendirme Kampanyası Firma Çalışanlarının Eğitimi
 • Yönetim Temsilcisi ve Dokümantasyon Sorumlusunun Belirlenmesi
 • Bunların Koordinasyonunda Yapılacak İşlerin Planlanarak Uygulama Ekiplerine Delege Edilmesi
 • El Kitabı ve Prosedürlerin Hazırlanması Çalışmalara Yön Vererek Bu Dokümanların Dizayn Edilmesi
 • Uygulamanın izlenerek sistemin olgunluk düzeyinin tespiti
 • İlk Kuruluş İçi Kalite Tetkiklerinin Planlanarak Gerçekleştirilmesi ve Tetkik Sonucu Tespit Edilen Uygunsuzluklar İçin Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesinin Sağlanması
 • Belgelendirme Kuruluşlarına Müracaat ve Belge Alımına Refakat

TS 13001 HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • HACCP Hakkında Çalışanları Bilgilendirme
 • HACCP Sistem Prosedürlerinin ve Kontrol Planlarının Oluşturulması
 • HACCP Uygulamaları Gözden Geçirme Sisteminin Kurulması
 • Uygulamanın İzlenerek Sistemin Olgunluk Düzeyinin Tespiti
 • İlk HACCP Kalite Tetkiklerinin Planlanarak Gerçekleştirilmesi ve Tetkik Sonucu Tespit Edilen Uygunsuzluklar için Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesinin Sağlanması
 • Belgelendirme Kuruluşlarına Müracaat ve Belge Alımına Refakat

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

 • ISO 14001 Sistemi Hakkında Çalışanları Bilgilendirme
 • Yönetim Temsilcisi ve Dokümantasyon Sorumlusunun Belirlenmesi
 • Bunların Koordinasyonunda Yapılacak İşlerin Planlanarak Uygulama Ekiplerine Delege Edilmesi
 • Çevre Politikalarının Tespit Edilmesi
 • Çevre Politikasının Uygulanmasına, Amaç ve Hedeflerine Ulaşabilmesine İmkan Veren Program veya Programların Hazırlanması
 • Planlanmakta Olan Faaliyet, Ürün ve Hizmetlerin Önemli Çevre Etkilerinin Belirlenmesi
 • Acil Hal Hazırlığı ve Bu Hallerde Yapılması Gereken İşlerin Belirlenmesi
 • ÇYS Uygulamaları Gözden Geçirme Sisteminin Kurulması
 • İlk ÇYS Tetkiklerinin Planlanarak Gerçekleştirilmesi ve Tetkik Sonucu tespit Edilen Uygunsuzluklar için Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesinin Sağlanması
 • Belgelendirme Kuruluşlarına Müracaat ve Belge Alımına Refakat

 

ISO 17025 DENEY VE KALİBRASYON LABARATUVARLARININ YETERLİLİĞİ

 • ISO 17025 Sistemi Hakkında Çalışanları Bilgilendirme
 • Yönetim Temsilcisi ve Dokümantasyon Sorumlusunun Belirlenmesi
 • Bunların Koordinasyonunda Yapılacak İşlerin Planlanarak Uygulama Ekiplerine Delege Edilmesi
 • Sistemin Ana Hatlarının Oluşturulması, Laboratuvar El Kitabı ve Prosedürlerinin Hazırlanması Çalışmalarına yön vererek bu dokümanların Dizayn Edilmesi
 • Uygulamaların İzlenerek Sistemin Olgunluk Düzeyinin Tespiti
 • İlk Kuruluş İçi Kalite Tetkiklerinin Planlanarak Gerçekleştirilmesi ve Tetkik Sonucu Tespit Edilen Uygunsuzluklar İçin Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması
 • Belgelendirme Kuruluşlarına Müracaat ve Belge Alımına Refakat

ISO 18001 OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • OHSAS Hakkında Çalışanları Bilgilendirme
 • ISG Politikasının Belirlenmesi
 • OHSAS Sistem Prosedürlerinin Kontrol ve Planlarının Oluşturulması
 • OHSAS uygulamaları Gözden Geçirme Sisteminin Kurulması
 • Uygulamaların İzlenerek Sistemin Olgunluk Düzeyinin Tespiti
 • İlk OHSAS Kalite Tetkiklerinin Planlanarak Gerçekleştirilmesi ve Tetkik Sonucu Tespit Edilen Uygunsuzluklar İçin Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesinin Sağlanması
 • Belgelendirme Kuruluşlarına Müracaat ve Belge Alımına Refakat