MARKA

İşletmelerin ürettiği mal ve hizmetleri diğer işletmelerden ayıran her türlü özel işaret, renk kombinasyonları, kişi adları,sözcükler, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen,benzer biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işareti içerir.

Marka mal veya ambalajı ile birlikte tescil edilebilir.

Marka olarak tescil edilemeyecek işartelerde vardır.556 sayılı markaların korunması hakkındaki mevzuatımıza göre;

Bir işletmeye ait mal ve hizmetleri diğer işletmelerinkinden ayırt edici özelliği bulunmayan, çizimle görüntülenemeyen veya benzer biçimde ifade edilemeyen, baskı yoluyla yayınlanamayan işaretler tescil edilemez.

 • Aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar.
 • Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları tek başına içeren markalar.
 • Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler.
 • Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar
 • Yetkili makamlardan kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar
 • Paris Sözleşmesinin 2nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka malolmuş ve ilgili mercilerden tescil izni vermediği diğer markalar, amblemler veya nişanları içeren markalar
 • Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markalar
 • Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar
 • Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar,

tescil edilemez.

Marka tescili tüm Türkiye'de koruma sağlamaktadır. Firmaların Sanayi ve Ticaret Odalarına yaptırdıkları tescil tam bir tescil değildir.Bu tesciller yöreseldir. A firmasının Ankara'da XYZ markası ticaret odasında kayıtlı iken B firması Erzurum'da XYZ markasını Erzurum Ticaret odasına kaydettirebilir.Hatta aynı ilde iki ayrı firma biri X diğeri öz X gibi başına bir ek getirerek tescil yaptırabilir. Dolayısıyla bu kurumlar nezdinde yaptırılan tescil tam bir koruma sağlamamaktadır.Marka tescili ile tüm Türkiye'de koruma sağlandığı gibi Uluslararası anlaşmalara tabii devletlerde başvuru ile korumanın alanı ülke dışına taşınabilir.

Marka tescili ile elde edeceğiniz en önemli kazanç; başka firmaların sizin piyasada tanınmışlık düzeyinizden faydalanarak markanızı taklit etmesini önleme, sizin markanızdan dolayı haksız kazanç elde etmesini engellemedir.

Ayrıca tescilli markanız; başkasına devir edilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı Lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.

Bütün bunlardan başka tescilli markanız taklit edilmesi veya kanuni olmayan yollardan kullanılması halinde suçun niteliğine göre

 • Bir yıldan dört yıla kadar hapis
 • Üçyüz YTL'den bin YTL'ye kadar para
 • İşyerinin kapatılması ve ticaretten men cezaları uygulanmaktadır.

Tescilli markanızın koruma süresi 10'ar yıllık süreçler halinde sonsuza kadar koruma devam eder.Koruma süresi Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi yada 10 yıllık sürenin sonunda yenileme ücretinin yatırılmaması sonucu biter

Yurt içinde marka tescili, T.P.E.'ye başvuru yapılarak başlar.Şekli ve esas incelemeler yapıldıktan sonra reddedilme kriterlerini taşımıyorsa yaklaşık 7-8 ay içinde Resmi Marka Bülteninde yayına çıkar.Marka Resmi Marka Bülteni'nde üçüncü kişilerden itirazlarına açılır.Üç ay ilanda bekleyen marka itiraz gelmezse tescile bağlanmaktadır.

Yurtdışında marka tescili, marka ilk önce Türkiye'de tescil için başvurusu yapılmış yada tescil edilmiş olmalıdır. Daha sonra Markaların Uluslar arası Tescili ile ilgili Madrid Protokolüne dayanarak (Türkiye 01/01/1999'da üyeliği başlamıştır.)seçilen taraf ülkelerde uluslar arası başvuru yapılabilinir.Seçilen ülkenin mevzuatına göre marka incelenerek tescil olup olmayacağına karar verilmektedir.